Parteneri:


SC CEZ Distribuţie SA

– acord cadru de proiectare lucrări de investiţii – pe perioada 2007 pâna in prezent

SC MARSAT SA

– lucrări DDE staţii 110 kV

HIDROELECTRICA

– DDE staţii 110 kV

SC ORANGE SA

– posturi de transformare şi instalaţii de utilizare

SC POLYSTART SA

– posturi de transformare şi LES

Electrica Muntenia NORD

– posturi de transformare şi LES

RALCOREX

– instalaţii de utilizare de joasă tensiune

SC EL-MONT SRL Bucuresti

– staţii şi posturi de transformare şi LES

SC IAC SA Bals

– posturi de transformare şi LES

TRANSELECTRICA

– servicii interne

LAFARGE Tg. Jiu

– staţii de transformare.


Colectivul nostru este format din specialişti cu multă experienţă in proiectarea, execuţia, exploatarea, mentenanţa reţelelor de transport şi distribuţie a energiei electrice (linii electrice, staţii şi posturi de transformare, servicii interne, instalaţii de utilizare a energiei electrice), dar şi din tineri (absolvenţi studii superioare şi studenţi) care vor fi pregatiţi in domeniul energetic.


Activităţi:


Avem elaborate până in prezent peste 200 de documentaţii (studii de soluţie, studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi caiete de sarcini, documentaţii de execuţie).


Câteva dintre proiectele de referinţa elaborate de firma noastră: