SC ENPRO SRL are sediul in Municipiul Craiova, str. Ion Maiorescu, nr. 4.
Societatea este atestată ANRE pentru următoarele activitaţi de proiectare (atestate ANRE E1, C1B, Bp):


De asemenea societatea este atestată să furnizeze servicii feroviare critice de proiectare si consultanţă, in domeniul infrastructurii feroviare in baza autorizaţiei de furnizor feroviar şi agrementului tehnic feroviar eliberate de Autoritatea Feroviară Română AFER.

Are implementat sistemul de management integrat calitate-mediu-securitate si sănătate ocupaţională conform cerinţelor SR EN ISO 9001:2008 privind sistemul calităţii, SR EN ISO 14001/2005 privind managementul mediului şi cele din specificaţia OHSAS 18001/2004 cu privire la securitatea şi sănătatea ocupationala.

În cadrul societăţii, conducerea şi execuţia lucrărilor este efectuată de personal calificat şi cu înaltă experienţă în proiectarea de instalaţii si reţele electrice, activitatea desfăşurându-se în condiţii de siguranţă, cu respectarea legislaţiei în vigoare.